Zarząd

ZARZĄD

Michal_Jankowski.jpg

Michał Jankowski
Prezes Zarządu

RADA NADZORCZA

Łukasz Pryzwan
Sławomir Zblewski
Paweł Łukasiewicz