Polityka Społeczna Słupsk 2025+

Czarni Słupsk SA zgodnie z umową z miastem Słupsk upowszechniają wiedzę na temat Polityk Społecznych realizowanych przez miasto Słupsk w różnych obszarach społecznych. Zapraszamy kibiców do zapoznania się z rekomendacjami i strategią działań miasta (Misja Polityki Społecznej Słupsk 2025+) oraz ofertą samorządu:

1. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w mieście Słupsk na lata 2019-2025+ "POLITYKA SPOŁECZNA SŁUPSK 2025+"
- https://bip.um.slupsk.pl/dokumenty/5926.html 

1.a. Słupsk umożliwia każdemu mieszkańcowi faktyczne uczestnictwo w relacjach społecznych – funkcjonowanie w kręgu znajomych, zawieranie przyjaźni, podejmowanie pracy, doznawanie szacunku i uznania itp.

1.b. Zarazem Słupsk uruchamia i aktywizuje potencjał każdego mieszkańca i każdej mieszkanki.

1.c. Słupsk włącza także w spójny obszar miasta enklawy dotychczas zaniedbane i cechujące się przestrzenną koncentracją zjawisk wykluczenia społecznego, w szczególności obszar rewitalizacji.


2. Polityki społeczne w Parku Wodnym Trzy Fale Sp. z o.o.

W Parku Wodnym Trzy Fale realizowane są tzw. „Polityki Społeczne”, czyli zajęcia po promocyjnych cenach dla osób z różnych grup społecznych
https://www.trzyfale.slupsk.pl/polityki-społeczne 

Od poniedziałku do piątku w godz.8-16 wejścia do Parku Wodnego Trzy Fale w ramach „polityk społecznych” dostępne są dla: seniorów, dzieci i młodzieży, niepełnosprawnych, osób wykluczonych zagrożonych chorobami cywilizacyjnymi, oraz dla członków organizacji pożytku publicznego, które znajdują się na Liście Partnerów Miasta Słupska.

 

Aby przystąpić do uczestnictwa w programach społecznych Miasta Słupska w Parku Wodnym 3 Fale:

  • organizacje pozarządowe - muszą wpisać się na Listę Partnerów Miasta Słupska w Urzędzie Miejskim w Słupsku (Pl. Zwycięstwa 1, pok.06), a następnie złożyć ofertę na wejścia grupowe do Parku Wodnego Trzy Fale Sp. z o.o. (ul. Grunwaldzka 8 A).
    https://www.slupsk.pl/mieszkaniec/sport-i-rekreacja/partnerzy-miasta-slupska 
  • osoby prywatne – mogą zapisać się na 3-tygodniowy turnus rehabilitujący w Parku Wodnym Trzy Fale Sp. z o.o. (ul. Grunwaldzka 8 A).

Są to m.in. turnusy:

  • usprawniający,
  • zdrowy senior,
  • zdrowe serce,
  • zdrowy kręgosłup,
  • zdrowie po godzinach.

Szczegółowe informacje na stronie: https://www.rehabilitacja.trzyfale.slupsk.pl/turnusy-rehabilitacyjne/.